नेपाल विद्याभूषण पदक सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकार
शिक्षा मन्त्रालय
उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा शाखाको 
नेपाल विद्याभूषण पदक सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

आगामी २०६९ साल भाद्र २३ गते (तदनुसार सेप्टेम्बर ८ तारिख) का दिन राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा प्रदान हुने “ नेपाल विद्याभूषण ” पदकका लागि स्वदेश तथा विदेशी विश्वविद्यालयबाट तल उल्लेख भए अनुसारको योग्यता हासिल गरेका नेपाली नागरिकहरु र नेपाल भित्रको मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थामा अध्ययन पूरा गरी देहाय अनुसार योग्यता भएका विदेशी नागरिकहरुबाट यहि २०६९ साल श्रावण मसान्त भित्र रु. १०।—को टिकट टाँसी स्वयम् निवेदन दिनुहुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । साथै साविकमा वितरण हुँदै आएको महेन्द्र विद्याभूषण पदकको नाम परिवर्तन गरी नेपाल विद्याभूषण पदक कायम गरिएको हुँदा यस अघि क, ख, र ग श्रेणीको महेन्द्र विद्याभूषण पदक प्राप्त गरेका महानुभावहरुले सोही श्रेणीको नेपाल विद्याभूषण पदकका लागि भने निवेदन गर्न नपाइने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।

यस सूचनाको पूर्ण पाठ तथा आवेदन फारामहरु तलको PDF document मा राखिएको छ । कृपया डाउनलोड गरी हेर्नुहोला ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
Notice_higher_education_Medal 65 Kb application/pdf View Download

Most Visited Links