परीक्षा केन्द्रसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकारलाई स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त हुन आउने विज्ञान (Biology) विषय लिई 10+2 वा सो सरह उत्तीर्ण न्यूनतम योग्यता कायम हुने MBBS, BDS, BSc Nursing, BPH,B. Pharmacy, BAMS, BSc Forestry लगायतका विषयहरुमा निःशुल्क, आंशिक तथा स–शुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि खुला प्रतियोगिताबाट उम्मेदवार छनोट गर्न २०६९ माघ ६ गते शनिबार अपरान्ह १:०० बजेदेखि सञ्चालन गरिने छात्रवृत्ति छनौट परीक्षाका लागि CCTV रहेका काठमाडौं जिल्लाका देहायका शिक्षण संस्थाहरूमा परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 
१.एल.आर.आई.उ.मा.वि.कलंकी, काठमाडौं------------- रोल नं १ देखि १२०० सम्म
२.काठमाडौं मोडेल उ.मा.वि. (KMC)बागबजार, काठमाडौं  ------------- रोल नं १२०१ देखि १८०० सम्म
३.ट्रिनिटी इन्टरनेशनल कलेज, डिल्लीबजार हाईट, काठमाडौं ------------- रोल नं १८०१ देखि २८०० सम्म
४.नोवेल एकेडेमी उ.मा.वि.नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं ------------- रोल नं २८०१ देखि ३६०० सम्म
५.एम्बिसन कलेज, मध्य बानेश्वर, काठमाडौं ------------- रोल नं ३६०१ देखि ४१०० सम्म
६.गोल्डेनगेट इन्टरनेशनल कलेज, बत्तिस पुतली, काठमाडौं ------------- रोल नं ४१०१ देखि ५१०० सम्म
७.लिभरपुल उ.मा.वि.नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं------------- रोल नं५१०१ देखि ५९६६ सम्म

लिखित परीक्षाका लागि मन्त्रालयबाटGel Pen उपलब्ध गराइने छ ।
परीक्षार्थीहरूले प्रवेश पत्र अनिवार्य रूपमा साथै लिई आउनु पर्नेछ ।
Calculator  प्रयोग गर्न पाइने छ । 
परीक्षा केन्द्रमा मोबाइल फोन, क्यामेरा, कम्प्युटर र कम्प्युटर प्रविधियुक्त अन्य उपकरणहरू, श्रव्यदृष्यसम्बन्धी उपकरणहरू, ब्लुटुथ प्रविधियुक्त उपकरणहरू, पुस्तक तथा अन्य अध्ययन सामाग्रीहरू, झोला, पर्स, हाते ब्याग, छाता आदि बस्तुहरू लैजान पाइने छैन ।
परीक्षा केन्द्रहरूको Location Map का लागि सम्वन्धित कलेजको नाममा Click गर्नुहोला ।


Most Visited Links