शिक्षा मन्त्रालयको सङ्गठनात्मक सर्वेक्षण का लागि राय सुझाव उपलव्ध गराउन सूचना

शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मको कार्यबोझका आधारमा सङ्गठनात्मक सर्वेक्षण गर्न माननीय मन्त्रीस्तरीय (मिति २०७०।१२।३०) निर्णयबाट सहसचिव खगराज बरालको संयोजकत्वमा सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहित तिन सदस्यीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति र मूल समितिलाई सहयोग पुर्‌याउन सहसचिव हरिप्रसाद लम्सालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन भई कार्यप्रारम्भ भइसकेको हुँदा शिक्षा मन्त्रालयको कार्य प्रकृति, कार्यबोझ र सङ्गठनात्मक स्वरूपमा परिवर्तनका लागि मिति २०७१ साल बैशाख मसान्तसम्म लिखित रूपमा निम्न ठेगनामा आइ पुग्ने गरी राय सुझाव उपलब्ध गराईदिनुहुन सम्बद्‌ध सबैमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्यदल हार्दिक अनुरोध गर्दछ । 

राय सुझाव पठाउने ठेगाना

पत्राचारको लागि
अनुगमन मूल्याङ्कन तथा निरीक्षण महाशाखा
शिक्षा मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं ।

e-Mail addresses

1.krb2026@yahoo.co.in
2.hlamsal@gmail.com
3.bpathak071@gmail.com