नेपाल विद्याभूषण तथा छात्रा विद्यापदक सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

२०७१ साल भाद्र २३ गते (तदनुसार सेप्टेम्बर ८, २०१४) का दिन राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा प्रदान हुने “नेपाल विद्याभूषण” पदक तथा नेपाल छात्रा विद्यापदकका लागि  सिफारिस हुनु भएका  देहाय अनुसारका महानुभावहरुले २०७१ साल भाद्र २० र २२ गतेका दिन विहान ११ वजे देखि सोही दिनको ३ वजे सम्म यस शाखामा सम्पर्क गर्नुहुन र अन्य जानकारी सम्पर्कको समयमा गराइने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएकोछ ।

यस सूचनाको पूर्ण पाठ तलको PDF document मा राखिएको छ । कृपया डाउनलोड गरी हेर्नुहोला ।


Attached Documents
Title Size Type View Download
medalist_2071 254 Kb application/pdf View Download
no_obj_letter_moe 307 Kb application/pdf View Download