Malaysia/Colombo Plan अन्तर्गत अध्ययनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धि सूचना

Malaysia/The Colombo plan सरकारबाट प्राप्त भएको मलेशियामा संचालन हुने देहाय अनुसारको अध्ययन/तालीम कार्यक्रममा यस मन्त्रालय अन्तर्गत दुर्गम जिल्लामा अवस्थित तालीम केन्द्रका प्रशिक्षकहरुमध्ये सवैभन्दा लामो अवधि बसेका हालसम्म अवसर नपाएका र योग्यता पुगेकाहरुमध्येबाट गणित र विज्ञान विषयका २ जना महिला र २ जना पुरुष मनोनयन गर्ने गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ (संशोधन सहित) को दफा ४०ख(३) बमोजिम गठित समितिको मिति २०७१।१०।२६ मा वसेको बैठकमा निर्णय गर्ने प्रयाजनार्थ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको च.नं. २१८, मिति २०७१।१०।२८ को पत्रबाट लेखी आएको हुँदा इच्छुक कर्मचारीहरुले यस मन्त्रालयको क.प्र. तथा ज.वि. शाखामा ३ (तीन) दिन भित्र निवेदन दिनुहुन  अनुरोध छ ।

 

सि.नं. छात्रवृत्तिको विषय सिट संख्या अध्ययनतालीम अवधि फाराम सम्बन्धित संस्थामा पुग्नु पर्ने म्याद
1 Training of Trainers; Professional Programme for secondary Science And Mathematics Education 4 (2 for science and 2 for Mathematics) Training 11 May-5 June, 2015 19 Feb, 2015